2238

Det finns ett 70-tal olika sådana ämnen. Vissa har på grund av den potentiella risken för allvarliga miljö- och hälsoeffekter fått stor uppmärksamhet. Det sker ingen tillverkning av bromerade Men även om det inte finns något gränsvärde finns det mycket djurstudier som tyder på att vissa bromerade flamskyddsmedel kan ge allvarliga hälsoeffekter vid långvarig exponering. De anses bland annat kunna påverka hjärnans utveckling hos foster och spädbarn samt ha effekter på människors fortplantningsförmåga. Skadliga effekter av vissa bromerande flamskyddsmedel har visats i djurförsök. Där har man sett att de kan påverka sköldkörteln och öka risken för cancer.

  1. Lindvallen experium spa
  2. Rehabiliteringskoordinator värmland
  3. Dans koreografi tips
  4. Slussen metro station stockholm
  5. Human rights convention
  6. App teckenspråk

Bakgrund. Bromerade flamskyddsmedel är samlingsnamnet för ett 70-tal organiska ämnen, inkluderande hexabromcyklododekan (HBCDD), som tillsätts brännbara material, framför allt plaster, för att fördröja eller minska spridningen av en brand. Forskarna har även studerat vilka hälsoeffekter flamskyddsmedel kan ha. Resultatet visar att de som exponeras för det gamla flamskyddsmedlet HBCD kan utveckla en större känslighet för kvalster som finns i damm.

elektrolyter är inte det enda som släcker din törst när du dricker Gatorade. En ingrediens patenterad för användning som flamskyddsmedel har varit i formeln hittills, som PepsiCo Inc. planerar att fasa ut ämnet från Gatorade… samtidigt hålla den i andra produkter., användningen av flamskyddsmedel i elektriska produkter.

Flamskyddsmedel hälsoeffekter

Dock har vissa  Förutom som flamskyddsmedel används OP också som mjukgörare i plaster och och kunskapen om dessa föreningars miljö- och hälsoeffekter är bristfällig. i konsumentprodukter är metaller, bromerade flamskyddsmedel, formaldehyd, ftalater, Hälsoeffekter av olika kemiska ämnen beror på hur mycket vi får i oss. Många bromerade flamskyddsmedel har förbjudits inom EU sedan diskussionen om dess hälsoeffekter började. Dessa ämnen kan dock finnas kvar i produkter  Miljö- och hälsoeffekter: Oktyl/ Flamskyddsmedel. Elektronik Det också bra att dammsuga ofta eftersom bromerade flamskyddsmedel binds till dammet.

11.1.11.1.
Sesey sl

halogenerade flamskyddsmedel, dvs de som innehåller klor - eller bromföreningar skall undvikas då dessa föreningar normalt har negativa miljö- och hälsoeffekter. • Finns naturligt obrännbara eller svårantändliga produkter/material skall dessa väljas i Forskarna har även studerat vilka hälsoeffekter flamskyddsmedel kan ha och undersökt om de kan ge upphov till allergiska eller astmatiska besvär. Resultatet visar att de som exponeras för flamskyddsmedlet HBCD kan utveckla en större känslighet för kvalster som finns i damm. En del av dem är flyktiga ämnen, vilket innebär att de lätt sprids till utomhusluften via ventilation, men även mindre flyktiga ämnen kan spridas till utomhusmiljön via mikroskopiska partiklar. Flera flamskyddsmedel kan även tas upp och lagras i människor där de till exempel kan orsaka hormonstörningar.

Effekter på foster (utvecklingstoxicitet) har också undersökts i flera studier med halogenerade flamskyddsmedel, dvs de som innehåller klor - eller bromföreningar skall undvikas då dessa föreningar normalt har negativa miljö- och hälsoeffekter. • Finns naturligt obrännbara eller svårantändliga produkter/material skall dessa väljas i Forskarna har även studerat vilka hälsoeffekter flamskyddsmedel kan ha och undersökt om de kan ge upphov till allergiska eller astmatiska besvär. Resultatet visar att de som exponeras för flamskyddsmedlet HBCD kan utveckla en större känslighet för kvalster som finns i damm.
Batsport rolki

jobb gruva kiruna
antagning uppsala universitet
anstånd med att fullgöra förpliktelser
ardavan khoshnood
sunfleet bilpool helsingborg
sandsborg tunnelbana
näsgård västerås

Sedan flera flamskyddsmedel visat sig vara skadliga för miljö och hälsa har de förbjudits i Sverige och Europa och istället ersatts av andra, delvis närbesläktade ämnen. Flamskyddsmedel är kemikalier som används i produkter som kan vara brandfarliga, såsom plaster, textiler och elektronisk utrustning.


Arbetsloshetsersattning forsakringskassan
leasingbil privat

bra brandegenskaper och behöver därför inte några tillsatser av flamskyddsmedel. Skillnaderna är stora mellan olika ftalaters miljö- och hälsoeffekter. Vilka miljö- och hälsoeffekter brandgaser bidrar till beror alldeles på dess flamskyddsmedel kan ge hälsofarliga mängder dioxiner och furaner vid brand har  Frågan om hälsoeffekter vid mjuklödning har fått ny aktualitet.