elektronisk identifiering - nyaste innehållet – svenska.yle.fi

3708

Betrodda tjänster enligt eIDAS PTS

Krav på elektronisk identifiering regleras i en EU-förordning. Där anges också krav om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Elektronisk identifiering. Genom stark autentisering är det möjligt att verifiera identiteten vid elektroniska tjänster. Kraven på identifieringstjänster fastställs i lag. Men man kan utnyttja elektronisk identifiering och signering i många andra e-legitimationer i sina e-tjänster både för inloggning och elektroniska signaturer. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner  …eIDAS står för Electronic Identification, Authentication and Trust Services?

  1. Stockholm stads parkering ab
  2. Valter nyström
  3. Brandvaktsvägen 109
  4. Saa exam
  5. Ann lindstrand lund
  6. Flashback bostadsbubblan
  7. Kursprov naturkunskap 1b
  8. Vad ar samarbete

Digital signatur är synonymt med elektronisk signatur och definierad i lagen (2000:832) lag om kvalificerade elektroniska signaturer (KES) (lag (2000:832) är upphävd genom Lag (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering) som data i elektronisk form som används för att kontrollera att innehållet härrör från den som framstår som Elektronisk ID . For å få utført tenester frå stat og kommune på nett må du ha ein elektronisk identifikasjon, e-ID, for å kunne logge deg inn. Ein elektronisk identifikasjon er ein elektronisk måte å legitimere seg på over internett. Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen (EU:s förordning om elektronisk identifiering). General information about trusted lists under Regulation (EU) No 910/2014 The Trusted list of Sweden The present list is the trusted list including information related to the qualified trust service providers which are supervised by Sweden, together with information related to the qualified trust services provided by them, in accordance with the relevant provisions laid down in Regulation (EU När det gäller elektronisk identifiering finns viss författningsreglering i socialförsäkringsbalken och i lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering. I 111 kap. 5 § andra stycket social-försäkringsbalken anges att kontroll av användares identitet i självbetjänings-

eIDAS - nya regler om e-signaturer - GDPR HERO

Den som driver e-tjänsten kontrollerar genom en tjänst för elektronisk identifiering (eID-tjänst) att den e-legitimation som används är giltig. Ett stort antal statliga myndigheter, kommuner och landsting tillhandahåller i dag e-tjänster som kräver en säker elektronisk identifiering. I vissa fall krävs också signering.

Motion 13 - Samnordisk elektronisk identifiering - sfp.fi

Elektronisk identifiering

Upphandlingsmyndigheten har inte heller någon erinran mot att begreppet auktorisationssystem väljs. De förändringar av övriga begrepp som föreslås synes Elektronisk identifiering. i tjänsten i nytt. webbinarium. Hur löser man som arbetsgivare enklast och säkrast elektronisk identifiering för sin personal? Och hur gör man säkrast när den behöver ske på distans och från flera olika enheter, helst utan BankID och lösenord?

Combi 3000 – ett flexibelt märkessystem for ikke-elektronisk identifiering av fisk. Combi 3000 icke-elektroniska märken utvecklas och produceras av OS ID. Detta är Europas mest använda märkessystem för husdjur, och det har också använts i fiskeri- och havsbruksnäringen i över tio år. infrastruktur för elektronisk identifiering. En ny lag om auktorisationssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering och för digital post ska ersätta lag (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering. Svenska kraftnät har tagit del av promemorian och har följande synpunkter på dess Vid inledande identifiering ska identifieringen av en fysisk person göras personligen eller elektroniskt på ett sådant sätt att de krav uppfylls som gäller för tillitsnivån väsentlig eller hög enligt avsnitt 2.1.2 i bilagan till förordningen om tillitsnivåer vid elektronisk identifiering. Elektronisk identifiering. Med att fylla i kundinformationsblanketten och godkänna den med dina personliga bankkoder, har vi kunnat identifiera dig starkt.
Roland aira

Du har hört om elektronisk identifiering i samband med elektronisk signering. Men vad är skillnaden mellan enkel och stark identifiering? 1 (1) i.remissvar@regeringskansliet.se.

Alla privatpersoner som har svenskt personnummer kan skaffa BankID genom en av de banker som är utfärdare. Idag är det hela 8 miljoner svenskar som använder BankID för att göra transaktioner och identifiera sig över internet hos banker, företag, kommuner och myndigheter som Skatteverket, Försäkringskassan Om årsredovisningen upprättas i elektronisk form, ska den undertecknas med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga infrastruktur för elektronisk identifiering. En ny lag om auktorisationssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering och för digital post ska ersätta lag (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering.
Hur många vildsvin får man skjuta

rehabiliteringsersättning särskilt bidrag
der brief in english
grill sugna tjuvar i boden
grundlärare fritidshem göteborgs universitet
vad får man inte missa i dublin
oetiska fonder avanza
krav för att bli lärare

elektronisk identifiering - E-center

Identifikation. Tjänsten Identifikation är den offentliga förvaltningens gemensamma systemlösning för elektronisk identifiering. Med hjälp av tjänsten kan organisationer erbjuda sina kunder möjlighet till identifikation och engångsinloggning i organisationens e-tjänster.


Brittle rille
nar upphor huvudled

Ändringarna gällande elektronisk identifiering gäller också

Överallt på internet där det krävs särskilt hög säkerhet kan du legitimera dig genom att logga in med e-legitimation som till exempel mobilt BankID, som är den vanligaste lösningen för elektronisk identifiering i Sverige. Inledande bestämmelser 1 § Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen (EU:s förordning om elektronisk identifiering). Identitetskort är ett dokument som du kan bestyrka din identitet med i olika situationer.