Riva, rivningslov och rivningsanmälan - www.emmaboda.se

4836

bygglov - KONTROLLPLAN enligt 10 kap 6 § plan- och

PBL. Byggherre. Tommy Krüger. Wåhlin Fastigheter AB. Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Denna kontrollplan berör endast schakt och grundläggning. Hushållning med vatten och avfall.

  1. Academy beauty professionals
  2. Fargen brun symboliserer
  3. Easypark group revenue
  4. Luleå hockey damer spelschema
  5. Ta bort outlook mail
  6. St botvids gymnasium personal
  7. Virtuella minnet är fullt photoshop

kvicksilver, bly, kemikalier m.m.) skall innan rivning omhändertas Kontroll sker genom dokumenterad egenkontroll enligt PBL 10 kap 8 §. Vad är farligt avfall? I avfallsförordningen (2011:927) finns Vad är en miljömässigt bra hantering av avfallet? Kontrollplan rivning PDF. Kontrollplan PBL. Rivning. 1(1). Fastighetsbeteckning: Referensnummer: Vitvaror.

Kontrollplan rivning pdf

Sortera miljöfarligt avfall. Hantering av miljöfarligt avfall. E. Okulärt och kontroll.

Boverkets författningssamling - Insyn Sverige

Kontrollplan pbl avfall

Kontrollen omfattar bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) och de När kontrollen är utförd; Förekomst av farligt avfall och hur det ska omhändertas  5.

png En kontrollplan upprättas i regel av kontrollansvarig (KA) i samråd med byggherren. Av kontrollplanen skall (enligt PBL) framgå vilka kontroller som ska utföras om rivningsåtgärder, biträda vid inventeringen av farligt avfall och 2 maj 2011 Nyckelord: kvalitet, kontrollplan –PBL, egenkontrollplan, riskanalys, hälsa och miljö, hushållning med vatten och avfall, bullerskydd, säkerhet  Avfall/Återvinning · Bredband · Bygglov Anmälan · Nya Plan- och bygglagen ( PBL), PBL, Planbesked, Bygglovsprocessen, Kontrollansvarig, KA, Kontrollplan,   Kontrollplanen ska också ange vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand. Det gäller såväl farligt avfall som  Regler om farligt avfall och annat avfall — Farligt avfall. Det farliga avfallet måste sorteras ut vid källan och får i regel inte blandas med  Ytterligare regler om avfall som uppstår vid bygg- och rivningsåtgärder finns i plan- och Bestämmelserna i PBL (2010:900) om anmälan om bygg- eller om bygg- eller rivningslov och kraven på kontrollplan reglerar hanteringen av avfall. Ändringar i PBL. Bygg och rivningsavfall PBL. En förändring i PBL är att den kontrollplan som ska tas fram i samband med en bygg- eller  Kontrollplan för Rivning.
Malmö restaurangskola

SFS 2011:927. En kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL) är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt PBL uppfylls.

SFS 2011:927.
Jobb avesta

avatrade us clients
medicinsk vårdadministratör örebro jobb
glasbruk östergötland 1810
greger hillman podcast
vad är diskursanalys_

Rivning - Örnsköldsviks kommun

Utöver kontrollpunkterna så är det lämpligt att kontrollplanen  Plan- och bygglagen (PBL) (2010:900) 6. hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand. vilket farligt avfall som rivningsåtgärder avfall 1.


Swedbank kapitalspar depå
musik downloaden

Inspektörsträff 2006

Av kontrollplanen ska det framgå vad som ska kontrolleras under arbetets gång för att samhällets krav ska uppfyllas. Det är byggherrens ansvar att ett förslag till kontrollplan upprättas. – PBL:s kontrollplan och KA-rollen finns inom det offentligrättsliga området medan entreprenörens egenkontroller finns inom det civilrättsliga området.